วันลอยกระทง เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวไทย
ปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตรงกับ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ตามปฏิทินจันทรคติไทย
หรือเดือนยี่ (เดือนที่ ๒) ตามปฏิทินจันทรคติล้านนา "มักจะ" ตกอยู่ในราว
เดือน พฤศจิกายน ตามปฏิทิน สุริยคติ ...
/* */